Telefon: (0.312) 385 69 46-47-48

Fax: (0.312) 385 57 87

Yangın Pompaları

YANGIN POMPALARI:

NFPA 20 Standardı, yangından koruma için sabit pompaların tesisatı ile ilgili gerekenleri tanımlayan ve dünyada bu konuda en çok benimsenmiş, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan en yaygın ve en ayrıntılı olan bir standarttır.

NFPA 20 Standardı yangın pompalarının seçimini,montajını,kabul deneylerini ve işletimini kapsamaktadır.

    

STANDART YANGIN POMPALARI

* Sprinkler

* Yangın Dolabı

* Hidrant

* Sisleme başlığı ve benzeri

sulu yangın söndürme sistemlerinin basınçlandırılmasında ve basınç altında, her an kullanıma hazır tutulmasında kullanılır.

 * Yatay milli uçtan emişli ( end-suction) 

* Düşey milli eş eksenli ( in-line)

* Yatay bölünebilir gövdeli (split-case)

* Çok kademeli (multi Stage)

olarak üretilirler.

 

YANGIN GRUBU İŞLETME ALGORİTMASI

OTOMATİK

Yangın söndürme sisteminde basıncın belirlenen değerin altına düşmesi ile basınç anahtarından gelen sinyal üzerine önce kaçak pompası devreye girer, on dakika, mertebesinde bir süre içinde kaçak karşılanabiliyorsa devreden çıkar, basınç düşmeye devam ederse önce ana pompa devreye girer, sistem basıncının sağlanıp sağlanamadığına bakılır, sağlanamıyorsa yedek pompa devreye girer.

Pompalar kumanda panosu üzerindeki düğmeye elle basılarak durdurulur.

Pompaların otomatik olarak çalıştırlmasının ardından, otomatik olarak durdurulmaları isteniyorsa , basıncın normale dönmesi halinde en az on dakika süreyle çalıştıktan sonta , minimum çalışma zamanlayıcısından gelen sinyalle durdurulmaları sağlanabilir.

Kaçak pompasının durması basınç anahtarının yardımı ile otomatik olarak gerçekleşir.

 ELLE / ELEKTRİKLİ

Yangın grubunun her pompasına kumanda panosu üzerindeki düğmeye elle basılmak suretiyle elektriksel olarak yol verilebilir.

 ELLE / MEKANİK

Ana ve yedek pompaya kumanda panosu üzerinde bulunan kola elle basılarak mekanik bir şekilde yol verilebilir.

İŞLETME SIRASINDA YAPILACAK TESTLER

HAFTALIK

Yangın pompası kumanda panosundaki zaman saatinin ayarlandığı, haftanın belirli bir zamanında, basınç anahtarının devresindeki selenoid vanayı açar, dışarı atılan su nedeniyle basınç düşer, motor çalıştıktan sonra selenoid vana otomatik olarak kapanır. Pompa ise proglanmış olduğu süre kadar çalışır ve durur.

Bu test sırasında yangın görevlisinin test alanında bulunması gereklidir. (otomatik olarak yapılacak test ile sistemin mekanik arızalarının görünmesine olanak yoktur.)

Elektropompun haftalık test sırasında en az 10 dakika , dizel motopompun ise en az 30 dakika süreyle çalışması sağlanmalıdır.

Dizel motor kumanda ünitesi, arka arkaya, 6 defa 15 saniye süre ile marşa basıp , 15 saniye bekleyip, yol almama durumunda marşı kilitleyip alarm verilmelidir.

ELLE HAFTALIK TEST

Otomatik test tamamlandıktan sonra önce elektropomp sonra dizel motopomp, önce elle-elektriksel (panodaki çalıştır düğmesine basarak) sonra elle-mekanik (pompadaki mekanik düzen bastırılarak) pompaların devreye girip girmedikleri kısa süre için denenir.

AYLIK VE YILLIK

Bu testler bakım amaçlı olup NFPA 25 de tanımlanmaktadır. İstendiği takdirde STANDART POMPA teknik ekibi bu konuda yardıma hazırdır.

FABRİKADA YAPILACAK TESTLER

Her yangın pompası sıfır (0)  debideki basıncın 1,54 katı basınçta (17 bar basınçtan az olmamak üzere), en az 5 dakika süreyle hidrostatik teste tabi tutulmaktadır.

Her yangın pompası fabrikada tek tek performans ve NFPA 20'ye uygunluk açısından test edilmektedir.

Yangın grupları ve yangın hidroforları  bir sistem olarak istenen işlevi görüp görmediği açısından ayrıca grup olarak test edilmektedir.

 

 

 

ADRES : 100.Yıl Bulvarı No:78 Ostim / ANKARA E-POSTA: harun@mertteknikmakina.com.tr Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2012 MERT TEKNİK MAKİNA

© Copyright 2012 Mert Teknik Makina.Tüm Hakları Saklıdır